Søknadsperioden over for denne gang

Publisert: 01.03.2024

Søknadsfristen for tildelinger i år (mai 2024) er nå utløpt og det vil ikke lenger være mulig å søke om tildelinger for denne gang.

Neste søkeperiode er 01.11.24 – 28.02.25